BlueVendo

High technology for touroperators

Klienci dokonujący rezerwacji samodzielnie przez Internet kupują o 47% więcej usług i opcji dodatkowych.

Źródło: ~Netsurvey (rynek USA i Kanada)

Aktualność oferty na stronie i jej dostepność on-line zwiększa sprzedaż o 69%

Źródło: ~Badania własne

  1. Płatności są dokonywane na rzecz BlueVendo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41A, NIP PL5272369271, REGON 015004437, KRS 0000299924 na podstawie zawartych umów.
  2. Płatności można dokonywać kartami płatniczymi Visa oraz MasterCard, o ile wystawca karty umożliwił dokonywanie nimi płatności cyklicznych.
  3. Rozwiązania techniczne w zakresie obsługi płatności dostarcza Paymento S.A. z siedzibą w Tychach, ul. Szkolna 43, 43-100 Tychy, NIP 6342807306, REGON 242839778, KRS 0000421935.
  4. Aby zlecić cykliczne obciążenie karty należy podać następujące dane: imię i nazwisko posiadacza, numer karty płatniczej, datę ważności.
  5. Dane karty nie są ujawniane, zapisywane ani przetwarzane przez BlueVendo S.A.
  6. Dane karty są podawane w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu.
  7. Karta zostanie automatycznie obciążona w terminie ustalonym w umowie, kwotę wynikającą z zawartej umowy.
  8. Posiadacz karty może w każdej chwili wycofać zgodę na obciążenie karty zgłaszając to w formie pisemnej na adres BlueVendo S.A., ul. Domaniewska 41A, Warszawa.
  9. Po otrzymaniu wycofania zgody karta nie będzie obciążana w kolejnych cyklach rozliczeniowych.