Siedziba spółki

BlueVendo S.A.
ul. Targowa 59 l.2, 03-729 Warszawa (Praga-Północ)
tel. +48 22 777 40 60
biuro@bluevendo.pl

Numer NIP: 527-236-92-71
Numer REGON: 015004437
Numer KRS: 0000299924

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 69963370 PLN
(opłacony w całości)

Rachunek bankowy

Alior Bank
nr rachunku:  90 2490 0005 0000 4530 9105 5466
Kod Swift: ALBPPLPW

W czym możemy Ci pomóc?