Siedziba spółki

BlueVendo S.A.
ul. Zwycięzców 6A/2, 03-941 Warszawa
tel. +48 695 215 215
biuro@bluevendo.pl

Numer NIP: 527-236-92-71
Numer REGON: 015004437
Numer KRS: 0000299924

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 699633,70 PLN
(opłacony w całości)

Rachunek bankowy

Alior Bank
nr rachunku:  90 2490 0005 0000 4530 9105 5466
Kod Swift: ALBPPLPW

W czym możemy Ci pomóc?Wsparcie techniczne

Telefon alarmowy

W przypadku awarii, błędów krytycznych

+48 668 031 900

Biuro Zarządu

Maksym Khimich

PREZES ZARZĄDU

 

Patrycja Wojciechowska

KIEROWNIK DS. FINANSÓW I ROZWOJU

p.wojciechowska@bluevendo.pl