Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów

Robotic Process Automation (RPA)

Robotyzacja procesów biznesowych – automatyzacja powtarzalnych zadań, wcześniej wykonywanych przez pracowników.

Oprogramowanie działa na poziomie interfejsu użytkownika, naśladując jego czynności. Pozwala organizacjom zautomatyzować rutynowe czynności operacyjne w celu podniesienia jakości, przyśpieszenia realizacji procesów, obniżenia kosztów i uwolnienia siły roboczej do bardziej złożonych i ambitnych zadań.

Korzyści ekonomiczne i społeczne wdrożenia RPA

— Uwolnienie czasu kluczowych pracowników
— Ograniczenie/eliminacja błędów BŁĄD = KOSZT
— Obniżenie kosztów
— Zwiększenie przychodów
— Poprawa jakości obsługi klientów
— Możliwość świadczenia usług dla klienta 24/7
— Większa samodzielność biznesu w automatyzowaniu
— Nowe kreatywne pomysły i innowacje
— Mniejsze znużenie/wypalenie pracowników
— Udokumentowanie procesów
— Optymalizacja procesów

Kandydaci do robotyzacji w obszarze F-K

Dział Zobowiązań

— Wprowadzanie zamówień zakupowych i dostaw
— Weryfikacja i rejestracja dostawców
— Zarządzanie danymi dostawców
— Odbiór i klasyfikacja faktur
— Pobieranie i wprowadzanie danych z faktur
— Porównywanie zamówień/faktur/dowód dostawy
— Kodowanie faktur bez zamówień
— Obsługa płatności
— Uzgodnienia zestawień dostawców

FUNKCJONALNOŚĆ

— Wprowadzanie zamówień sprzedaży
— Wprowadzanie danych klienta
— Zarządzanie danymi
— Fakturowanie
— Windykacja
— Zarządzanie ryzykiem kredytowym
— Zarządzanie danymi
— Obsługa należności

Księgowość ogólna

— Uzgodnienia Księgi Głównej
— Rozliczenia międzyzakładowe
— Księgowanie wyciągów bankowych
— Ręczne wpisy do dziennika
— Reklasyfikacja i korekty wpisów
— Księgowanie majątku trwałego
— Zamykanie okresów rozliczeniowych

Planowanie i analizy finansowe

— Gromadzenie danych do raportów
— Przygotowanie raportów i raportowanie zarządcze
— Rodzaje raportów:
— Bilans, obrotówka
— Rachunek zysków i strat
— Przepływy pieniężne
— Analizy odchyleń
— Sprawozdania
— Sprawozdania statutowe i wymagane przez regulatora

Przykłady zrobotyzowanych procesów i efekty

ProcesKlient% robotyzacjiKorzyści
Automatyzajca wprowadzania zamówieńDuży dostawca sektora motoryzacyjnego100%6 m-cy ROI
100% dokładności
78% szybsza obsługa
Obsługa not kredytowychMiędzynarodowy dom medialny100%3 m-ce ROI
100% redukcji ręcznej pracy
60% krótszy czas obsługi
Obsługa zobowiązań: łączenie faktur z zamówieniamiFirma farmaceutyczna100%2 m-ce ROI
90% krótszy czas obsługi
25% redukcji ręcznej pracy
Automatyzacja płatnościFirma ubezpieczeniowa70% wzrost produktywności
50% redukcja kosztów
Wystawianie fakturFirma rekrutacyjna70%3 m-ce ROI
70% wzrost produktywności
60% redukcja kosztów

Przykładowe procesy finansowe zrobotyzowane w Polskich firmach

  • Wystawianie faktur na podstawie danych z kilku systemów
  • Wprowadzenie faktur do systemu ERP oraz ich wstępna dekretacja (faktury elektroniczne lub odczytane przez oprogramowanie OCR)
  • Weryfikacja kont księgi głównej
  • Obsługa procesu windykacji (weryfikacja sald klientów,wysyłanie żądań zapłaty oraz przypomnień)
  • Zaciąganie i księgowanie wyciągów bankowych w systemie ERP
  • Pobieranie raportów finansowych, ich obróbka i dystrybucja
  • Weryfikacja i wpisywanie niepłacących kontrahentów do KRD

Aby dowiedzieć się jak ta technologia może znaleźć zastosowanie w Twojej firmie skontaktuj się z nami:

sales@bluevendo.pl
Tel. (22) 777 40 60