Optyczne rozpoznawanie tekstu (OCR)

Optical Character Recognition

Inteligentne rozpoznawanie i digitalizowanie faktur i treści innych papierowych dokumentów

Digitalizacja dokumentów to początkowy etap, mający na celu przygotowanie odpowiedniej formy dokumentu, umożliwiającej dalsze wykorzystanie zawartych w nim informacji. Jednak zeskanowany dokument daje możliwość tylko wyświetlania danych na ekranie, nie usprawnia analizy ani wykorzystania zawartych w nim danych w dalszych procesach czy systemach.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie automatyzacji przy użyciu metody optycznego rozpoznawania znaków OCR. Inteligentne rozpoznawanie treści z faktur lub innych papierowych dokumentów daje możliwość płynnego dostarczania danych do systemów użytkowników i usprawnienia procesów w biznesie.

Korzyści ekonomiczne i społeczne wdrożenia OCR

— Uwolnienie czasu kluczowych pracowników
— Ograniczenie/eliminacja błędów BŁĄD = KOSZT
— Obniżenie kosztów
— Zwiększenie przychodów
— Większa samodzielność biznesu w automatyzowaniu
— Nowe kreatywne pomysły i innowacje
— Mniejsze znużenie/wypalenie pracowników
— Udokumentowanie procesów
— Optymalizacja procesów

OCR - Abby Flexi Capture for Invoice

— Przetwarzanie ustrukturyzowanych i częściowo nieustrukturyzowanych dokumentów
— Wielokanałowe wprowadzanie faktur - e-mail, faks, skanowanie, mobilne, internetowe
— Klasyfikacja dokumentów na podstawie obrazu i klasyfikatorów treści
— Zaawansowane metody wyodrębniania danych
— Elementy Machine Learning
— Prosta integracja z systemami ERP i aplikacjami finansowymi

Oficjalny i certyfikowany
„Abbyy Solution Partner”

Przykładowe dokumenty pół strukturalne, nieposiadające stałych formularzy

— Faktury i dowody doręczenia
— Sprawozdania finansowe
— Formularze zamówień
— Międzynarodowe listy przewozowe

ABBY Flexi Capture for Invoice

ABBYY identyfikuje i wyodrębnia dane z odpowiednich pól na fakturze. Poza przyporządkowywaniem do zamówienia obsługuje ono specyficzne dla kraju reguły walidacji i przypisuje faktury do danych podstawowych.

Przykładowe procesy finansowe zrobotyzowane w Polskich firmach z wykorzystaniem OCR

  • Wystawianie faktur na podstawie danych z kilku systemów
  • Wprowadzenie faktur do systemu ERP oraz ich wstępna dekretacja (faktury elektroniczne lub odczytane przez oprogramowanie OCR)
  • Weryfikacja kont księgi głównej
  • Obsługa procesu windykacji (weryfikacja sald klientów,wysyłanie żądań zapłaty oraz przypomnień)
  • Zaciąganie i księgowanie wyciągów bankowych w systemie ERP
  • Pobieranie raportów finansowych, ich obróbka i dystrybucja
  • Weryfikacja i wpisywanie niepłacących kontrahentów do KRD

Aby dowiedzieć się jak ta technologia może znaleźć zastosowanie w Twojej firmie skontaktuj się z nami:

sales@bluevendo.pl
Tel. (22) 777 40 60