„Automatyzacja tworzenia pakietów turystycznych (Dynamiczne Pakietowanie) ze składników dostarczanych od podmiotów współpracujących z BlueVendo S.A.”

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Działanie 8.2. PO IG (UDA-POIG.08.02.00-14-206/13-00)