Dla Akcjonariuszy

Informacje i ogłoszenia dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy BlueVendo

Zalety inwestycji w BlueVendo:

Tworzymy silną markę, która kojarzy się z innowacyjnością i zaufaniem

Budujemy i utrzymujemy mocną dyscyplinę finansową, rozwijaną w dobrych i złych czasach

Rozwijamy i wdrażamy najlepsze metody zarządzania operacyjnego

Jesteśmy konkurencyjni ze względu na jakość i terminowość świadczonych przez nas usług

Ogłoszenia Spółki

  • I. 22.09.2020: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji. Treść wezwania
  • II.19.10.2020: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.Treść wezwania
  • III.07.12.2020: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji. Treść wezwania
  • IV. 26.01.2021: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji. Treść wezwania
  • V. 25.02.2021: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji. Treść wezwania
  • Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BlueVendo Spółka Akcyjna.  Treść zaproszenia
  • 27.04.2022 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BlueVendo Spółka Akcyjna.  Treść zaproszenia

Kontakt dla Akcjonariuszy